Przepuklina mosznowa – operacja

Przepuklina mosznowa jest schorzeniem, które nie cofa się samoistnie i do jej usunięcia niezbędna jest pomoc chirurgiczna. Najczęściej pacjentami są chłopcy ok. 1 roku życia, zdarza się to jednak także wśród dorosłych mężczyzn. Kiedy diagnozą jest przepuklina mosznowa operacja jest nieunikniona. W tym przypadku najczęściej wykorzystywaną techniką jest hernioplastyka sposobem Bassiniego, jedna z tzw. metod napięciowych, niesie ona jednak ze sobą pewne ograniczenia – możliwy jest nawrót przepukliny, a rekonwalescencja może trwać nawet do 12 tygodni. Inną możliwą do zastosowania techniką jest sposób Lichtensteina, który z kolei polega na zabezpieczeniu operowanego miejsca siatką polipropylenową. Ryzyko nawrotu jest znacznie mniejsze, a rekonwalescencja krótsza – do trzech tygodni. Zabieg ten można przeprowadzić także laparoskopowo.